Інтенсивна інсулінотерапія зменшує запальні клітини

фон

Запальні клітини, такі як макрофаги, Т-лімфоцити та тучні клітини, продукують асоційовану з ліпопротеїнами фосфоліпазу А2 (Lp-PLA2), фермент, який гідролізує окислені фосфоліпіди до ЛПНЩ. Кілька епідеміологічних досліджень вказують на те, що Lp-PLA2 є незалежним маркером серцево-судинного ризику. У великій когорті популяції дослідники виявили сильну позитивну кореляцію між активністю та масою Lp-PLA2 та кількома факторами серцево-судинного ризику [1]. Підвищений рівень Lp-PLA2 також спостерігався у діабетиків [2].

Проспективне дослідження діабету у Великобританії (UKPDS) виявило після 10-річного спостереження, що пацієнти з вперше діагностованим цукровим діабетом 2 типу (T2DM), які отримували інтенсивну терапію зниження рівня глюкози, мали менший ризик розвитку мікросудинних ускладнень, коронарних ускладнень були наявні події та загальна смертність [3]. Однак відомо мало про механізм, за допомогою якого ці пацієнти отримують користь від інтенсивної інсулінотерапії.

Постановка цілей

Група вчених під керівництвом Лян Ченга з відділу ендокринології при афілійованій лікарні Нанкіна Медичного університету Нанкіна в Нанкіні, Китай, вивчила вплив короткочасної інтенсивної терапії інсуліном на субпопуляції Т-клітин та Lp-PLA2 у пацієнтів з нещодавно діагностованим T2DM [4].

методологія

У дослідження було включено 113 пацієнтів із вперше діагностованим T2DM та 28 нормальних людей у ​​віці від 18 до 80 років. На початку дослідження реєстрували демографічні параметри та біохімічні маркери. За допомогою проточної цитометрії дослідники визначили частку субпопуляцій Т-клітин серед учасників. Потім пацієнтів протягом двох тижнів піддавали безперервної підшкірної ін’єкції інсуліну (CSII) з еуглікемією. Після двох тижнів лікування CSII дослідники знову визначили склад популяції Т-клітин.

Результати

Порівняно з нормальними суб'єктами, дослідники спостерігали більшу частку клітин Th1 і більш високе співвідношення клітин Th1 до Th2 у пацієнтів з T2DM. Частка регуляторних Т-клітин (клітин Treg) була нижчою (р <0,05 для всіх параметрів). Співвідношення клітин Th1 до Th2 позитивно корелювало з глікованим гемоглобіном A1c (HbA1c) і негативно - з холестерином ліпопротеїнів високої щільності (HDL-C).

Крім того, існували негативні зв'язки між відсотком клітин Treg та рівнем глюкози натще, значенням HbA1c, тригліцеридами та холестерином ліпопротеїдів низької щільності (LDL-C). Були виявлені позитивні кореляційні зв'язки між часткою клітин Treg та ЛПВЩ.

Після лікування CSII дослідники виявили зменшення частки клітин Th1 та нижче співвідношення клітин Th1 до Th2 у пацієнтів з T2DM (р <0,05 для обох параметрів). Частка клітин Treg була збільшена (р <0,05).

Висновок

На основі своїх даних дослідники роблять висновок, що короткочасна інтенсивна інсулінотерапія у пацієнтів з T2DM може модулювати циркулюючі субпопуляції Т-клітин і, таким чином, зменшити запальні реакції, викликані гіперглікемією.

Дослідження зареєстровано в Китайському реєстрі клінічних випробувань під номером ChiCTR-OPN-17010405 та фінансується Департаментом науки провінції Цзянсу (Технологічний проект BL2014010).