Гендерні відмінності артеріального тиску

фон

В останні роки стає все більше доказів того, що існують відмінності між чоловіками та жінками у клінічному прояві серцево-судинних захворювань (ССЗ). Переважає думка, що у жінок подібні ССЗ розвиваються пізніше та з атиповими симптомами порівняно з чоловіками. Однак, особливо щодо судинного фактора ризику гіпертонії та зв'язку з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю, було показано, що у жінок частіше розвиваються коронарні мікросудинні дисфункції та серцева недостатність із обмеженою фракцією викиду порівняно з чоловіками. Досвід лікування ССЗ та дані презентацій ССЗ, розділені за статтю, свідчать про те, що патофізіологія серцево-судинної системи принципово відрізняється між статями.

Постановка цілей

Розглядається питання про те, як змінюються криві артеріального тиску у досліджуваних з часом і чи відрізняються вони у чоловіків та жінок.

методологія

Для відповіді на запитання були використані дані кількох когорт, що базуються на популяції. Проведено комплексний гендерно-специфічний аналіз кривих артеріального тиску на всіх етапах життя, щоб отримати краще розуміння гендерних відмінностей у ранній серцево-судинній фізіології, що передує пізнішій серцево-судинній патофізіології. Це базувалося на припущенні, що вимірювання артеріального тиску є найпростішою з доступних показників старіння судин і в той же час є найважливішим фактором ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності як у чоловіків, так і у жінок.

Значення систолічного та діастолічного артеріального тиску вимірювали у сидячих осіб після п’ятихвилинного періоду відпочинку. Також були досліджені випадки ССЗ у багатокогорті. У якості серйозних серцево-судинних захворювань було визначено та визнано наступними: нещодавно виниклі летальні та нефатальні інфаркти міокарда, серцева недостатність та інсульт.

Результати

Всього було включено 32 833 суб'єкти чотирьох американських багато когортних досліджень (5120 учасників дослідження FHS, 15 786 учасників дослідження ARIC, 5113 учасників дослідження CARDIA та 6814 учасників дослідження MESA). Вони повинні були пройти принаймні одне обстеження з проведеним вимірюванням артеріального тиску, і їх антигіпертензивні препарати повинні були бути відомі. За 43 роки (1971-2019) було задокументовано 144 599 обстежень.

Характеристика пацієнта:

  • 54% випробовуваних (17 733 учасники) були жінками.
  • Віковий діапазон випробовуваних становив 5-98 років.
  • Протягом періоду спостереження у 8 130 пацієнтів (24,8%) спостерігалася нова важка ССЗ.

Значення артеріального тиску:

  • Оцінка всіх значень артеріального тиску показує, що значення для жінок пристосувались до чоловіків середнього віку.
  • Однак, якщо порівняти значення, беручи до уваги вихідні значення обох статей, це свідчить про те, що жінки раніше підвищували артеріальний тиск і що підвищення артеріального тиску прогресує швидше протягом третього десятиліття їхнього життя, ніж у чоловіків. (Тест співвідношення ймовірностей: систолічний артеріальний тиск χ2 = 531; діастолічний артеріальний тиск χ2 = 123; середній артеріальний тиск (MAP) χ2 = 325; пульсовий тиск (PP) χ2 = 572; p <0,001 для всіх значень).
  • Беручи до уваги різницю у зміні артеріального тиску між чоловіками та жінками, можна помітити, що всі компоненти артеріального тиску (систолічний / діастолічний артеріальний тиск, MAP, PP), як правило, зростали більше у жінок, ніж у чоловіків протягом життя.
  • Аналізи, скориговані на клінічні коваріати (включаючи ІМТ, загальний холестерин, цукровий діабет, курців), показують, що ступінь підвищення артеріального тиску, як і очікувалося, зменшилась у обох статей порівняно з некорегованими даними. (Співвідношення ймовірностей: систолічний артеріальний тиск χ2 = 314; діастолічний артеріальний тиск χ2 = 31; середній артеріальний тиск (MAP) χ2 = 129; пульсовий тиск (PP) χ2 = 485; p <0,001 для всіх значень).
  • Вторинні аналізи, розділені за етнічною приналежністю, віковою групою та антигіпертензивними препаратами, демонструють порівнянні тенденції.

Поява серцево-судинних захворювань:

  • Обстеження серйозних серцево-судинних захворювань, що почалися, показує, що сукупна захворюваність у чоловіків порівняно з жінками зростає протягом життя. У 4486 з 15 100 чоловіків (29,7%) та 3644 з 17 733 жінок (20,5%) розвинувся важкий ССЗ (коефіцієнт ризику: 1,61; 95% довірчий інтервал: 1,54-1,69; p <0,001; log-rank p <0,001).

Висновок

Аналіз кривих артеріального тиску протягом усього життєвого циклу, розділених за статтю, показує, що прогресивне підвищення артеріального тиску у жінок розвивається важче і швидше, ніж у чоловіків, починаючи з третього десятиліття життя. Всупереч сьогоднішньому уявленню, що у жінок ССЗ розвиваються на десять-20 років пізніше, ніж у чоловіків, це дослідження показує, що певні судинні зміни у жінок розвиваються не тільки раніше, але й швидше, ніж у чоловіків. Таким чином, існує доведена різниця між статями в серцево-судинній фізіології, яка вже існує в перші роки і лежить в основі пізніше серцево-судинних захворювань. Подальші дослідження необхідні для розуміння статевого диморфізму щодо серцево-судинного ризику та вдосконалення профілактики та лікування ССЗ у жінок та чоловіків.

!-- GDPR -->