Самотність збільшує ризик смерті у серцевих хворих

фон

Самотність та відсутність соціальної підтримки збільшують ризик захворюваності та смертності від хронічних коронарних синдромів (ішемічна хвороба серця [ІХС]). Це доведено численними дослідженнями. Ще не було відомо, чи самотність є фактором ризику і для інших серцевих захворювань. Масштабне датське дослідження займалось цим питанням і було опубліковане в спеціалізованому виданні Heart.

Постановка цілей

Дослідження вивчало вплив самотнього життя або почуття самотності на результат, зокрема ризик смерті, серцевих захворювань (ІХС, аритмія, серцева недостатність або захворювання клапанів) протягом одного року після виписки зі стаціонарного лікування.

Методи

Дослідження поєднало результати загальнодержавного опитування поперечного перерізу серцевих пацієнтів після виписки з лікарні з даними таких датських реєстрів: Датської реєстрації актів цивільного стану, Датської національної реєстрації пацієнтів та Датського реєстру освіти.

Критерії прийнятності

Дослідження проводили в п'яти датських центрах серця. Були включені пацієнти цих закладів, які лікувались як стаціонарно через ІХС, аритмію, серцеву недостатність або захворювання клапанів. Подальшими передумовами для участі були реєстрація пацієнта в центральному реєстрі осіб Данії (що підтверджується відповідним реєстраційним номером) та володіння датською мовою.

Зібрані дані

Серед іншого, під час опитування запитували про суб’єктивне почуття самотності пацієнта. Крім того, пацієнти відповідали на питання щодо якості їх життя (Коротка форма-12 {SF-12] та HeartQoL) та про тривогу та депресію (шкала тривоги та депресії в лікарні [HADS]). Дані про стать, вік, сімейний стан, ситуацію із соціальним житлом, серцеву діагностику на момент виписки та супутні захворювання, результати захворювання через рік після виписки та рівень освіти пацієнтів були включені в аналіз із реєстрів.

Кінцеві точки та оцінка

Наступними подіями протягом року після виписки із стаціонарного лікування в одному з п’яти центрів серця, що брали участь, були визначені кінцевими точками: інфаркт міокарда, інсульт, зупинка серця, шлуночкова тахікардія або фібриляція шлуночків та смертність від усіх причин.

Результати

Загалом 13 443 пацієнти (53% учасників) подали повністю заповнені документи обстеження. З них 70% були чоловіками (середній вік 66,4). Середній вік жінок становив 66,1 року. Почуття самотності як у чоловіків, так і у жінок, а також у всіх серцевих захворюваннях, включених у дослідження, було пов'язане із значно гіршим результатом захворювання. Це збільшило загальний ризик смерті для жінок майже втричі (коефіцієнт ризику [ЧСС] 2,92 95% довірчий інтервал [ДІ] 1,55-5,49) та чоловіків більш ніж удвічі (ЧСС 2, 14 95% ДІ 1, 43-3,22) . Натомість самотнє життя лише збільшило ризик серцево-судинних подій у чоловіків (HR 1,39 95% ДІ 1,05 -1,85).

Висновок

Самотність становить значний ризик для здоров’я та смерті, особливо для людей з уже існуючими важкими серцевими захворюваннями. Самостійне життя лише збільшує серцево-судинний ризик для чоловіків. Це може бути пов’язано з покращенням соціальних мереж серед жінок, які живуть поодинці. Самотність слід розглядати як фактор ризику у розшаруванні ризику пацієнта і йому слід приділяти більше уваги в програмах охорони здоров’я.