Сакубітрил - валсартан при гострій серцевій недостатності

фон

Більше мільйона пацієнтів щороку госпіталізуються в США з приводу гострої декомпенсованої серцевої недостатності. За встановленої терапії 21% пацієнтів повинні бути госпіталізовані через короткий проміжок часу. 12% пацієнтів помирають внаслідок гострої серцевої недостатності.У багатоцентровому рандомізованому дослідженні порівнювали використання інгібітора ангіотензинового рецептора неприлізину (ARNI) з інгібітором АПФ при лікуванні гострої серцевої недостатності [1].

Перший ARNI

З фіксованою комбінацією сакубітрилу та валсартану (Entresto® / Novartis) два роки тому було затверджено перший інгібітор неприлізину рецептора ангіотензину (ARNI) для лікування симптоматичної хронічної серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду (HFrEF). Сакубітрил пригнічує фермент неприлізин і таким чином запобігає розщепленню вазоактивних натрійуретичних пептидів. Валсартан пригнічує звуження судин, блокуючи рецептор ангіотензину II підтипу 1.

Біомаркер NT-proBNP

Натрійуретичні пептиди B-типу BNP та NT-proBNP виявились важливими біомаркерами при діагностиці кардіологічних захворювань та для розшарування ризику серцево-судинних захворювань. Вони прямо рекомендовані в рекомендаціях Європейського кардіологічного товариства (ESC) [2] щодо діагностики гострої декомпенсованої серцевої недостатності.

Постановка цілей

Метою дослідження було визначити, чи комбінація ARNI сакубітрил-валсартан також є ефективною та безпечною при лікуванні гострої декомпенсованої серцевої недостатності порівняно з еналаприлом.

методологія

У 129 центрах США 881 пацієнт, госпіталізований з приводу гострої серцевої недостатності, був рандомізований у дві групи. Після гемодинамічної стабілізації пацієнти отримували або сакубітрил ARNI (цільова доза 97 мг) –васартан (цільова доза 103 мг) двічі на день, або інгібітор АПФ еналаприл (цільова доза 10 мг) двічі на день, залежно від групи, до якої вони належали.

Кінцеві точки дослідження

Залежний від часу пропорційний розвиток NT-proBNP від ​​початкового значення протягом 4 та 8 тижнів був встановлений як основна кінцева точка ефективності терапії. Основними кінцевими точками для оцінки безпеки терапії були показники погіршення функції нирок, гіперкаліємія, симптоматична гіпотензія та набряк Квінке.

Результати

440 пацієнтів отримували комбінацію ARNI сакубітрил-валсартан та 441 еналаприл. Залежне від часу пропорційне зниження концентрації NT-proBNP було значно більшим у групі сакубітрил-валсартану, ніж у групі еналаприлу. У групі сакубітрил-валсартану за період дослідження було досягнуто зниження на 46,7%, тоді як у групі еналаприлу було досягнуто лише зменшення на 25,3%. Співвідношення зміни сакубітрилу-валсартану та еналаприлу становило 0,71 (95% довірчий інтервал [ДІ], 0,63 до 0,81; Р <0,001). Кращий результат для сакубітрилу-валсартану був очевидним вже на 1 тижні. Показники погіршення функції нирок, гіперкаліємії, симптоматичної гіпотензії та набряку Квінке не суттєво відрізнялись між двома групами.

Висновок

У пацієнтів з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю фіксована комбінація активних інгредієнтів ANRI сакубітрил-валсартан знижувала концентрації біомаркера серцевої недостатності NT-proBNP значно більше, ніж інгібітор АПФ еналаприл. Що стосується визначених кінцевих точок безпеки, терапія суттєво не відрізнялася.

Дослідження фінансувалось Novartis в рамках клінічних досліджень PIONEER-HF.