Ризик помилок в лікуванні при комбінованих антигіпертензивних препаратах

фон

У терапії гіпертонії зарекомендувала себе комбінована терапія різними активними інгредієнтами, які узгоджені між собою. Через синергетичні ефекти комбінована терапія часто є ефективнішою, ніж лікування лише одним активним інгредієнтом (монотерапія). Крім того, комбінована терапія часто також дозволяє зменшити дозу окремих активних інгредієнтів і, отже, може бути більш терпимою, ніж монотерапія. Насправді багато гіпертоніків можуть досягти цільового артеріального тиску лише за допомогою комбінацій активних інгредієнтів.

Безкоштовна комбінація або фіксована рецептура

Лікар може самостійно скласти комбіновану терапію, призначивши окремі препарати з відповідними діючими інгредієнтами, або він може повернутися до готових комбінованих препаратів із фіксованим складом активних інгредієнтів та їх дозуванням. Комбінована терапія, яку ви складаєте самостійно, має ту перевагу, що дозування окремих активних інгредієнтів може бути адаптована до індивідуальних потреб пацієнта. Готові комбіновані препарати, навпаки, дуже популярні, оскільки зменшують навантаження пацієнта на таблетки і тим самим спрощують прийом препарату. Спрощення прийому таблеток може сприяти дотриманню терапії у часто літніх та супутніх пацієнтів.

Невідомі ризики комбінованих продуктів

На сьогодні, однак, не досліджено, чи готові комбіновані препарати можуть призвести до більшої кількості помилок у вигляді ненавмисних повторюваних рецептів активних речовин того самого класу речовин, чи можуть вони збільшити ризик взаємодії препаратів, особливо у супутні хворі.

Постановка цілей

Поточне дослідження [1] досліджувало, чи існує вищий ризик безпеки щодо подвійних рецептів та лікарських взаємодій із готовими комбінованими препаратами для лікування гіпертонії, ніж із вільною комбінацією окремих препаратів для комбінованої терапії.

методологія

Автори провели ретроспективне спостережне дослідження, використовуючи дані рецептів, заархівовані Ірландською службою відшкодування первинної медичної допомоги. Були враховані рецепти 2015 року, коли дорослим призначали готовий комбінований препарат або відповідні монопрепарати індивідуально для комбінованої терапії гіпертонії.

Цілеспрямований пошук дублікатів

Рецепти були спеціально вивчені на предмет дублювання груп активних інгредієнтів з антигіпертензивним ефектом (інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину II, блокатори кальцієвих каналів або бета-блокатори). Продукти, що містять один і той же активний інгредієнт, не вважалися дублікатами, оскільки вони базувались на задумах лікаря.

Крім того, були розглянуті рецепти, щоб визначити, чи існує ризик лікарських взаємодій між антигіпертензивними препаратами та іншими препаратами за тим самим рецептом. Виняток було зроблено для гіпотонії як взаємодії, оскільки це, можливо, було навмисно призначено лікарем, що призначає препарат.

Розгляд даних пацієнта

Наступні дані та інформація були включені в аналіз рецептів:

  • Вік і стать пацієнта
  • Тип антигіпертензивного препарату
  • Загальна добова доза антигіпертензивних препаратів.

Відносний ризик готових комбінованих продуктів та вільної комбінації був розрахований як необроблений, так і визначений за допомогою аналізу відповідності балів схильності, адаптованого до характеристик рецепта та даних пацієнта.

Результати

В ході дослідження було проаналізовано 459465 рецептів для 49283 пацієнтів. Видано 307833 (67,0%) рецептів на готові комбіновані препарати та 15163 рецепти на комбінації окремих препаратів. Середній вік пацієнтів становив 67,1 року.

Готові комбіновані антигіпертензивні препарати рідко призначають разом з іншими препаратами для лікування серцево-судинних захворювань. Повторювані рецепти траплялись у 0,8% обстежених рецептів. Найчастіше це були активні інгредієнти класу блокаторів кальцієвих каналів. У 10,6% рецептів були призначені активні інгредієнти, які можуть взаємодіяти (найчастіше амлодипін та симвастатин).

Порівняння ризиків комбінованого препарату та вільного комбінування

Сирий відносний ризик повторення рецептів збільшився в 1,46 рази для комбінованих препаратів порівняно з безкоштовними комбінаціями. З урахуванням рецептурних показників та характеристик пацієнта відносний ризик для комбінованих продуктів був у 2,06 рази вищим. Не було суттєвої різниці між двома типами рецептів з точки зору потенціалу лікарських взаємодій.

Висновок

Порівняно з безкоштовною комбінацією окремих активних інгредієнтів, при призначенні готових до застосування комбінованих препаратів від гіпертонії підвищений ризик подвійного призначення активних інгредієнтів з того самого класу речовин. Враховуючи переваги фіксованих комбінацій, цей ризик не є особливо високим, але його слід враховувати при призначенні комбінованих препаратів, щоб мінімізувати ризик побічних ефектів від передозування подвійним рецептом.