Частота серцевих скорочень у спокої як показник серцево-судинних ризиків

фон

Серцево-судинні захворювання є основною причиною передчасної смерті в середні та старші роки життя. Відомо, що високий пульс у спокої або підвищений пульс у стані спокою є одними з факторів ризику серцево-судинних захворювань та серцево-судинних подій, таких як інфаркт, інсульт або раптова серцева смерть.

Зміни частоти серцевих скорочень у стані спокою

Зі збільшенням віку частота серцевих скорочень у спокої змінюється.Чи існують і які зв’язки між змінами частоти серцевих скорочень у спокої з ростом віку та серцево-судинним ризиком, раніше не було відомо. Довготривале дослідження з чоловіками зі Швеції змогло продемонструвати кореляцію [1].

Постановка цілей

Метою дослідження було показати взаємозв'язок між частотою серцевих скорочень у спокої та, зокрема, її змінами із старінням та серцево-судинними ризиками.

методологія

Випадково відібраних жителів міста Гетеборг, які народилися в 1943 році, запросили взяти участь у довгостроковому дослідженні в 1993 році. З 1450 запрошених 798 погодились взяти участь. Для чоловіків повний анамнез та загальний фізичний огляд із вимірюванням артеріального тиску, розрахунком ІМТ та лабораторією крові були проведені під час первинного обстеження в 1993 році та під час подальших спостережень у 2003 році.

Фактори ризику та визначення частоти

Дані про серцево-судинні фактори ризику, напр. Б. Куріння, вживання алкоголю, дієта, активність та стрес реєстрували за допомогою анкети. Частоту спокою вимірювали за допомогою ЕКГ. Оцінка ЕКГ проходила сліпо. Якщо частота серцевих скорочень показала <5 ударів / хв на подальших обстеженнях, це оцінювалось як зниження, якщо вона становила ≥ 5 ударів / хв, це оцінювалось як збільшення частоти серцевих скорочень у спокої.

Первинні кінцеві точки

Серйозні серцево-судинні події, такі як інфаркт міокарда, серцева недостатність, фібриляція передсердь, інсульт та венозна тромбоемболія, а також серцево-судинна смертність були визначені як основні кінцеві точки дослідження.

Результати

Учасники із частотою пульсу в спокої> 75 ударів / хв на первинному обстеженні в 1993 році мали загальний ризик смерті, який був приблизно вдвічі вищим (коефіцієнт ризику [ЧСС]: 2,3; 95% довірчий інтервал [ДІ]: 1,2-4,7; p = 0,018)), серцево-судинний ризик (HR 1,8, CI 1,1 -3,0, p = 0,014) та ризик розвитку ішемічної хвороби серця (CHD) (HR 2,2, CI 1,1-4,5, p = 0,025) у чоловіків із частотою серцевих скорочень у спокої ≤ 55 ударів / хв. Стабільний пульс у стані спокою між 1993-2003 рр. Знижував серцево-судинний ризик на 44% (ЧСС 0,56, ДІ 0,35-0,87, р = 0,011) порівняно зі збільшенням частоти серцевих скорочень у стані спокою. Крім того, кожне збільшення частоти серцевих скорочень у спокої лише на один такт в хвилину асоціювалось із збільшенням загального ризику смерті на 3%, ризику серцево-судинних захворювань на 1% та ризику ІХС.

Висновок

Дослідження змогло продемонструвати, що високий пульс у спокої та частішання пульсу в спокої в середньому віці від 50 до 60 років збільшують серцево-судинний ризик та ризик повної смерті у чоловіків.