Здорове серце уві сні

фон

З'являється все більше доказів того, що нездоровий режим сну може збільшити серцево-судинний ризик. Нездорові звички сну включають 9 годин на день, безсоння, хропіння та надмірну денну сонливість. Крім того, так звані сови мають дещо вищий серцево-судинний ризик, ніж народжені рано стоячі, також відомі як жайворонки, серед людей, чий внутрішній годинник більше пристосований до нічної активності.

Злагоджена робота в команді

Поведінка сну та звички зазвичай впливають один на одного. У попередніх дослідженнях щодо впливу поведінки сну та здоров'я серцево-судинної системи певна поведінка сну спостерігалася здебільшого ізольовано. Злагоджена взаємодія сплячих звичок переважно не враховувалась. Єдиною асоціацією, яка досі була спеціально досліджена, була недостатня загальна тривалість сну в результаті безсоння, що також було пов’язано з найвищим серцево-судинним ризиком.

Генетична схильність

Зараз загальновизнано, що як фактори способу життя, так і генетичний склад людини сприяють розвитку серцево-судинних захворювань. Однак у дослідженнях впливу поведінки сну на серцево-судинне здоров'я генетична схильність людей досі не враховувалась. У широкомасштабному проспективному дослідженні були розглянуті та оцінені ефекти п’яти нездорових методів поведінки у режимі сну на тлі генетичної схильності осіб [1,2].

Біобанк Великобританії

Дані для дослідження отримані з Великобританії Biobank, національного перспективного когортного дослідження з великою колекцією зразків та даних. Понад 500 000 учасників у віці 40-69 років було набрано до Біобанку Великобританії у 2006-2010 роках. На додаток до різних базових медичних оглядів, всі учасники були генетично набрані при вступі до біобанку Великобританії. Британський біобанк пов’язаний з іншими медичними базами даних, щоб можна було реєструвати стан здоров’я учасників. Дані Британського біобанку доступні для національних та міжнародних епідеміологічних досліджень.

Постановка цілей

Метою дослідження було показати кількісні взаємозв'язки між поведінкою сну та генетичною схильністю до захворюваності на серцево-судинні захворювання.

Методи

Дані учасників дослідження надходили з біобанку Великобританії. Були виключені люди з відомими серцево-судинними захворюваннями, а також люди, для яких необхідні набори даних були недоступні. Частота серцево-судинних захворювань була визначена як основна кінцева точка. Ішемічна хвороба серця (ІХС) та інсульти класифікувались як основні суб-кінцеві точки, які також реєструвались окремо.

Оцінка сну

Інформація про поведінку учасників сну збиралася за допомогою анкет. Потім поведінку сну оцінювали бальною системою 0-5. Чим вищий бал, тим здоровішим був сон. Наступну поведінку сну вважали здоровою і оцінювали по одному балу:

  • Хронобіологічний ранній підйом
  • Загальний добовий час сну 7-8 годин
  • Відсутність або дуже рідкісна безсоння
  • Ніякого хропіння
  • Відсутність або рідко денна сонливість

Оцінка генетичного ризику

Генетичний серцево-судинний ризик обстежуваних оцінювали за допомогою 74 незалежних однонуклеотидних поліморфізмів (SNP) та 10 SNP, які, як було доведено, мають суттєве відношення до ішемічної хвороби серця (ІХС) та інсульту. Після аналізу генетичних профілів, випробовуваних розподіляли до генетичної групи високого ризику, групи з проміжним та низьким ризиком, залежно від результату балів.

Результати

Всього в дослідження було включено 385 292 учасників. Протягом періоду спостереження, який медіана становив 8,5 років, було задокументовано захворюваність на 7280 серцево-судинних захворювань. З них 4667 - захворювання ІХС та 2650 - інсульти.

Поганий сон як ризик

Порівняно з учасниками, поведінка сну яких була класифікована як нездорова (0-1 бали), особи зі сном, оціненим як здоровий (5 балів з 5), мали приблизно на 35% нижчий серцево-судинний ризик (коефіцієнт ризику [ЧСС] 0,65; 95% впевненості інтервал [ДІ] 0,52-0,81). Ризик ІХС (ЧСС 0,66; 95% ДІ 0,56-0,78) або інсульту (ЧСС 0,66; 95% ДІ 0,58-0,75) був нижчим у групі, при цьому 5-ти пункти сну зменшились на 34% у порівнянні з випробовуваними. з нездоровою поведінкою сну.

Гени і сон

Найвищий серцево-судинний ризик був виявлений у суб'єктів з високим генетичним ризиком, пов'язаним з нездоровою поведінкою сну. У них був серцево-судинний ризик приблизно у два з половиною рази вищий (HR 2,54; 95% ДІ 1,80-3,57), ніж у людей з низьким генетичним ризиком та здоровим сном.

Висновок

Автори відносять близько 10% серцево-судинних подій у загальній когорті до поганого сну. Однак спостережне дослідження не дає жодних доказів такої простої причинно-наслідкової зв'язку, як визнають самі автори.