Дослідження оцінки ризику кровотечі прямих пероральних антикоагулянтів

EMA розглядає результати дослідження з прямими пероральними антикоагулянтами (прямими пероральними антикоагулянтами - DOAC) Eliquis® (апіксабан), Pradaxa® (дабігатран етексилат, еквівалентний дабігатран) та Xarelto® (ривароксабан). Дослідження було замовлено у вересні 2016 року. Вона вивчала частоту серйозних кровотеч цих препаратів порівняно з іншими пероральними антикоагулянтами (антагоністами вітаміну К) при застосуванні для запобігання утворенню тромбів у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь.

Різниця в ризику серйозних кровотеч

Результати дослідження показують відмінності в ризику серйозних кровотеч між цими препаратами. Також були вказівки на те, що в клінічній практиці не дотримувалися обмежень, спеціальних попереджень та запобіжних заходів, хоча вони містяться в інформації про лікарські засоби.

Вплив на вживання наркотиків на практиці?

Оцінка, яка зараз проводиться, має на меті оцінити, чи впливають результати цього дослідження на використання лікарських засобів у клінічній практиці та чи необхідні зміни умов використання та поточні заходи з мінімізації ризику.