Кір призводить до скидання набутого імунітету

фон

Інфекція вірусом кору (MeV) викликає сильну реакцію імунної системи та формує довічний імунітет. Як це не парадоксально, однак кір також пов’язаний із глибокою та тривалою імунодепресією. У дослідженні з Великобританії 10-15% дітей показали ознаки імуносупресії у вигляді підвищеної сприйнятливості до інфекцій через п’ять років після зараження кором [1].

Атака на імунну систему

MeV інфікує лімфоцити і призводить до лімфопенії. Кількість лімфоцитів у крові нормалізується через чотири тижні після зараження кором. Однак можна було б показати, що в результаті кору відбувається виснаження певних субпопуляцій В-клітин пам'яті, тоді як кількість незрілих В-клітин збільшується на стадії переходу. Це спостереження виправдало підозру щодо перезавантаження імунологічної пам’яті, тобто широкого згасання набутого імунітету інфекцією кору та перезавантаження імунної системи в основному наївний стан.

Функція В-клітин пам'яті

Імунологічна пам’ять В-клітин базується на клітинних клонах, які утворюються після того, як специфічний антиген збудника зв’язаний із змінною областю рецептора В-клітин (BCR) відповідного В-лімфоцита. Мутації під час розширення "клону пам'яті" модифікують вариабельную область і можуть збільшити спорідненість до антигенів збудника. Таким чином, ступінь різноманітності генів BCR відображає репертуар пам'яті В-клітин. Зараз дослідження показало, що після зараження кором генетичне різноманіття генів BCR і, таким чином, діапазон набутого імунітету значно зменшується [2].

Мета дослідження

Метою дослідження було з'ясувати, чи може генетичне різноманіття BCR і, отже, репертуар клітин В-пам'яті до і після зараження кором пояснити тривалу імуносупресію після зараження кором.

Методи

Ми дослідили зразки крові у дітей релігійної громади православних протестантів у Нідерландах, яка відмовляється від щеплень за релігійною ознакою. Зразки крові брали у 26 дітей до та після зараження кором. Зразки крові трьох дітей, які залишались серонегативними щодо кору, служили контрольною групою. Також були досліджені зразки крові семи вакцинованих дорослих. Шляхом секвенування генів ізотипів змінних областей BCR аналізували профілі ізотипу та варіацій, а також частоту мутації різних когорт.

Модель тхора

Одночасно вчені з Інституту Пола Ерліха досліджували на тхорах, як вірус собачої чуми (CDV), який тісно пов’язаний з вірусом кору, впливає на імунну пам’ять. Спочатку тваринам вакцинували проти грипу та визначали статус антитіл. Потім їх інфікували CDV і знову визначали титри антитіл проти грипу. На завершальному етапі тварини після перенесеного зараження CDV та неінфіковані тварини заражалися грипом.

Результати

Після зараження кором відбувся перехід до імунологічно незрілих В-клітин. Крім того, можна спостерігати значне збільшення частоти мутацій. Після зараження кором клітини демонстрували чітко змінений профіль ізотипу (варіації). У заражених кором генетичне різноманіття імунних клітин зменшилось. На відміну від цього, у людей без кору чи вакцинованих людей генетичний склад та різноманітність клітин В-пам’яті були стабільними.

Зменшення репертуару антитіл

Зниження генетичного різноманіття також призвело до значного зменшення репертуару антитіл: залежно від випадку було втрачено 11-73% антитіл, які були до зараження кором. Цей результат підтвердив модель тхора. Тварини, заражені вірусом чуми, втратили більшу частину антитіл проти грипу. Вони мали важчий перебіг захворювання, ніж тварини, які раніше не заражались CDV.

Висновок

Професор Клаус Січутек, президент Інституту Пола Ерліха, робить наступний висновок з результатів дослідження: «Вакцинація проти кору не тільки важлива для захисту від вірусів кору, але також захищає від виникнення або важкого прогресування інших інфекційних захворювань. Вакцинація захищає імунну пам’ять, яка може бути серйозно погіршена при інфекціях кору "[3].

!-- GDPR -->