Новий запуск Tremfya

Що таке Tremfya?

Tremfya схвалено для лікування дорослих пацієнтів із середнім та важким нальотом псоріазу, які мають право на системну терапію.

Tremfya доступний у вигляді розчину для ін’єкцій у попередньо наповнених шприцах. Його вводять у вигляді ін’єкції під шкіру в зоні, вільній від псоріазу. Рекомендована доза становить 100 мг як разова доза, після чого наступна доза через 4 тижні, а потім 100 мг кожні 8 тижнів. Якщо захворювання не покращується через 16 тижнів, лікування можна припинити.

Як діє гуселкумаб, діюча речовина препарату Тремф’я?

Гуселкумаб є суто людським моноклональним імуноглобуліном G1 лямбда (IgG1λ) антитілом (mAb) проти білка інтерлейкіну-23. Гуселкумаб виготовляється за технологією рекомбінантної ДНК в клітинній лінії СНО. Гуселкумаб вибірково зв'язується з білком інтерлейкіну-23 (IL-23). IL-23 - це регуляторний інтерлейкін, який впливає на диференціювання, проліферацію та виживання певних Т-клітин та неспецифічних лімфоїдних імунних клітин.

У пацієнтів із псоріазом нальоту підвищений рівень ІЛ 23. На моделях in vitro можна було показати, що гуселкумаб пригнічує біоактивність IL-23. Це порушує IL-23-залежний сигнал, активацію та каскади цитокінів.

Тремфя дослідження

В трьох основних дослідженнях, в яких брали участь 2700 дорослих, Tremfya виявився ефективним у лікуванні середнього та важкого псоріазу нальоту у пацієнтів. Основним показником ефективності було зниження балу PASI щонайменше на 90%.

Перші два дослідження (VOYAGE 1 та VOYAGE 2) порівнювали Tremfya з адалімумабом та плацебо. Через 16 тижнів приблизно у 71% (588 з 825) пацієнтів, які отримували Tremfya, показник PASI знизився щонайменше на 90% порівняно з 48% (282 з 582) пацієнтів, які отримували адалімумаб, і менше 3% пацієнтів (11 із 422), які отримували плацебо. Поліпшення симптомів псоріазу при застосуванні Tremfya тривало протягом 48 тижнів.

У третьому дослідженні (дослідження NAVIGATE) взяли участь 871 пацієнт, який лікувався устекінумабом. Пацієнти, псоріаз яких не покращився в достатній мірі через 16 тижнів, отримували Тремфію або продовжували прийом устекінумабу принаймні 24 тижні. У цей період у пацієнтів, які отримували Tremfya, спостерігалося більше покращення симптомів псоріазу, ніж у пацієнтів, які продовжували прийом устекінумабу.

Які побічні ефекти Tremfya?

Найпоширенішим побічним ефектом була інфекція верхніх дихальних шляхів. Детальний перелік усіх побічних ефектів можна знайти у доданій інформації для медичних працівників.