Нова шкала для оцінки болю у хворих на деменцію

Звичайні методи оцінки болю, які засновані на самооцінці постраждалих, іноді призводять до значного заниження інтенсивності болю у людей з деменцією, що супроводжується неадекватним введенням анальгетиків.

Шкали зовнішньої оцінки для оцінки болю

Щоб поліпшити цю ситуацію, були розроблені різні шкали зовнішньої оцінки, які оцінюють больові умови на основі певної поведінки - переважно міміки, рухів та вокалізації. Багато з цих інструментів не були розроблені на основі доказових методів, і рідко визначаються конкретні ситуації, в яких повинна відбуватися оцінка.

Шкала PAIC 15

Група міжнародних дослідників на чолі з професором Міріам Кунц з медичного факультету в Аугсбурзі розробила шкалу PAIC (Оцінка болю при порушенні пізнання) 15. Це стороння рейтингова шкала, яка оцінює п’ять видів поведінки з категорій вираз обличчя, рухи та вокалізація. Наприклад, примружені очі, підтягування верхньої губи або відкривання рота оцінюються за категорією виразу обличчя. Кожна поведінка має коротке пояснення, щоб проілюструвати це.

Кожне з 15 видів поведінки оцінюється залежно від випадків або інтенсивності (0 балів = зовсім не до 3 балів = сильні). Бали додаються, загалом понад п'ять балів вказують на можливий біль. Оцінку слід проводити в стані спокою та під час повсякденної діяльності, оскільки фізична активність частіше відчуває біль. Пацієнтів слід спостерігати не менше трьох хвилин.

Міждисциплінарна співпраця

Шкала PAIC 15 є результатом міждисциплінарної співпраці між лікарями, психологами, фізіотерапевтами, сестринськими вченими та епідеміологами. У проекті COST Action TD 1005, що фінансується ЄС, експерти вивчили різні параметри з існуючих сторонніх шкал оцінки та перевірили, який із параметрів дозволяє надійно оцінити біль у пацієнтів з деменцією.

Оціночний лист та навчання в Інтернеті

Форма оцінки доступна різними мовами - німецькою, англійською, голландською, італійською, іспанською, китайською, датською - і її можна завантажити з веб-сайту.

Автори дослідження рекомендують проводити безкоштовний електронний тренінг, який доступний в Інтернеті, щоб отримати впевненість у роботі з оцінкою болю. Тренування триває 30-45 хвилин.

Висновок

Поведінка, включена до шкали PAIC 15, продемонструвала психометричну якість та позитивну користь як у масштабах, в яких вони з'явилися спочатку, так і в новій шкалі. Відбір та оцінка поведінки проводилася мультидисциплінарною групою експертів і має на меті дозволити реєструвати біль у людей з когнітивними порушеннями, особливо деменцією.