Лакозамід при лікуванні нейропатії дрібних волокон Nav1.7

фон

Досі симптоматичне лікування нейропатії дрібних волокон знеболюючими засобами часто було незадовільним. Наявність залежних від напруги мутацій натрієвих каналів при цьому захворюванні (особливо мутацій у SCN9A, який кодує Nav1.7) зараз представляється перспективним підходом для конкретної терапії. Протисудомний лакозамід - це препарат, який блокує натрієві канали Nav1.3, Nav1.7 та Nav1.8.

Постановка цілей

Тому дослідження LENSS (Lacosamide-Efficacy-’N’-Safety in SFN) вивчало ефективність, безпеку та переносимість терапії нейропатії дрібних волокон із використанням лакозаміду [1].

методологія

Це дослідження було рандомізованим, контрольованим плацебо, подвійним сліпим та проведеним у перехресному дизайні. Дослідження проводилось у період з листопада 2014 року по липень 2016 року у пацієнтів, які страждають на Nav1.7-пов'язану нейропатію дрібних волокон.

Пацієнтам було довільно призначено одну форму терапії (лакозамід проти плацебо). Вони отримували або верумну терапію двома 200 мг лакозаміду протягом восьми тижнів, а потім вісім тижнів лікування плацебо, або в зворотному порядку (спочатку плацебо, потім лакозамід).

Ефективність препарату у зменшенні болю була встановлена ​​як основна кінцева точка дослідження. Це було визначено як частку пацієнтів із середнім зменшенням болю на один бал за шкалою порівняно з початковим значенням за шкалою болю “Числова шкала інтенсивності болю”.

Результати

Всього у дослідження було включено 24 пацієнта. У 58,3% пацієнтів, які отримували лакозамід, біль зменшувався в середньому принаймні на один бал за шкалою болю. При прийомі плацебо лише 21,7% пацієнтів продемонстрували таке зменшення болю (аналіз чутливості, коефіцієнт шансів 5,65 [95% довірчий інтервал 1,83-17,41]; р = 0,00045).

Крім того, 33,3% пацієнтів, які отримували терапію лакозамідами, повідомили про покращення загальної ситуації порівняно з 4,4% у групі плацебо (р = 0,0156). Крім того, під лакозамідом може бути продемонстровано значне зменшення порушення сну та інтенсивності болю на поверхні. Однак не вдалося виявити значних наслідків для якості життя або щодо вегетативних симптомів.

Висновок

Таким чином, дослідження показує, що лакозамід добре переноситься та безпечний у використанні. Було показано, що він має значний вплив на біль, загальне самопочуття та якість сну у пацієнтів з нейропатією дрібних волокон, пов’язаних з Nav1.7.