ASH 2020: Раннє порятунок життя з серйозними довгостроковими наслідками

В оцінці, яку доктор Анна Саллфорс Холмквіст, педіатр лікарні Скане, Університет Лунда, Швеція, представила на 42-й щорічній зустрічі АШЗ 2020 р. Включили пацієнтів із дослідження виживання осіб, які перенесли трансплантацію крові та мозку (BMTSS) [1]. У період з 1974 по 2014 рік пацієнтам до 22 років була проведена алогенна трансплантація стовбурових клітин (алоСКТ) у трьох центрах трансплантації в США через гематологічне захворювання. Передумовою включення до поточного аналізу довгострокових ефектів аллоСКТ було те, що пацієнти виживали принаймні два роки після цієї інтенсивної терапії.

Реєстрація хронічних довгострокових наслідків

Реципієнти стовбурових клітин, а також учасники когорти братів і сестер (або, у випадку учасників віком до 18 років, їхні батьки) заповнили 255-бальну анкету щодо соціально-демографічних факторів та стану здоров'я. Повідомлені хронічні стани здоров’я (ХГС) класифікували за критеріями побічних ефектів за ступенем тяжкості від 1 (легкий) до 5 (летальний результат).Потім вчені розрахували сукупну частоту СНС у хворих на рак та братів і сестер у залежності від досягнення віку. Дослідники оцінили ризик СНХ 3-4 ступеня пережитого раку порівняно з братами та сестрами, скоригованими на вплив статі, віку, етнічної приналежності, освіти, доходу домогосподарств та стану медичного страхування, а також дослідили прогнозуючі важкі або смертельні ХСН після алоСКТ.

Характеристика аллоСКТ

Holmqvist представив результати на основі 865 реципієнтів аллоСКТ в дитинстві, які пережили принаймні два роки після цього. Середній вік при трансплантації становив 10,6 років. Первинним діагнозом найчастіше був гострий лімфобластний лейкоз (29%), потім гострий мієлоїдний лейкоз або мієлодиспластичний синдром (28%) та важка апластична анемія (11%). 54% педіатричних пацієнтів отримували донорство стовбурових клітин від спорідненого донора, а 46% - від неспорідненого донора. 75% стовбурових клітин було отримано з кісткового мозку, але 13% також з пуповинної крові та 12% з периферичної крові. 73% пацієнтів отримували мієлоаблативне кондиціонування, 27% - кондиціонер із зниженою інтенсивністю.

Хронічні довгострокові наслідки більше правило, ніж виняток

Після середнього часу спостереження 10,7 років 285 з 865 пацієнтів вже померли. Будь-яка ХСН 1-5 ступеня, 63,6%, мала майже дві третини пацієнтів. У третини всіх пацієнтів (33,2%) ці хронічні проблеми зі здоров'ям досягли 3-5 ступеня. Сукупна частота цих важких хронічних проблем із летальним наслідком постійно зростала. Для віку 35 років дослідники підрахували кумулятивну захворюваність 48,9% - кожен другий вижив страждає від СНС 3-5 ступеня в середньому віці після алоСКТ у дитячому віці.

Провісники важких та небезпечних для життя довгострокових наслідків

На додаток до віку в АЛОСКТ, жіноча стать, використання периферичних стовбурових клітин, опромінення всього тіла та неспоріднений донор стовбурових клітин були прогностичними факторами розвитку СНС 3-5 ступеня. Порівняння 580 реципієнтів стовбурових клітин та їхніх братів і сестер вражаюче продемонструвало суттєво підвищений ризик розвитку ХГС: у віці 35 років 49,1% тих, хто вижив після алоСКТ, страждали від СНС 3-го ступеня, брати та сестри лише 6,9%.

Уражено багато систем органів

Ризик СНСХ ступеня 3-4 після алоСКТ збільшився у 13,3 рази порівняно з ризиком братів і сестер. Ризик розвитку катаракти був у 40 разів вищий, ніж у братів і сестер, ризик діабету в 11,6 рази вищий, а ризик серцево-судинних захворювань - у 11,3 рази. Також для вузлів щитовидної залози, заміщення суглобів та сенсиневральних захворювань аж до сліпоти та глухоти ймовірність після алоСКТ була значно збільшена. Кілька таких КГС мають у 41,9 рази більше учасників аллоСКТ, ніж учасники когорти братів і сестер.

Висновок: безперервне спостереження після алоССТ

Представлені результати BMTSS показують, що довготривале спостереження на основі ризику після алоСКТ необхідно в дитячому віці для того, щоб виявити ХГС та відповідні фактори ризику на ранній стадії, адекватно управляти ними та, таким чином, можливо, щоб уникнути смертей.

!-- GDPR -->