CHMP голосує за продовження показання до застосування Cabometyx

25 лютого 2021 р. CHMP проголосував за розширення існуючих показань до препарату Кабометикс (кабозантиніб) від Ipsen Pharma.

CHMP прийняв розширення існуючого показання наступним чином.

Нирково-клітинний рак (РКК)

Кабометикс призначений як монотерапія для лікування запущеної нирково-клітинної карциноми (РКС):

  • У дорослих, які раніше не лікувались із середнім або низьким ризиком
  • у дорослих після попередньої цілеспрямованої терапії проти VEGF (судинного ендотеліального фактора росту).

Кабометикс у комбінації з рівеньлумабом призначається для лікування першої лінії запущеного раку нирок у дорослих.

Гепатоцелюлярна карцинома (HCC)

Кабометикс призначений як монотерапія для лікування гепатоцелюлярної карциноми (HCC) у дорослих, які раніше отримували сорафеніб.

Після того, як Європейська Комісія прийме рішення щодо цієї зміни в Реєстрації на ринок, докладні рекомендації щодо використання Cabometyx будуть включені до оновленого Зведення характеристик препарату (КЗП), опублікованого у переглянутому Європейському звіті про громадську оцінку (EPAR).