Фактори способу життя та мультиморбідність

фон

Що стосується неінфекційних захворювань, таких як рак, серцево-судинні захворювання та діабет 2 типу, було детально показано, що різні фактори способу життя можуть сприяти їх розвитку. Проте мало що відомо про вплив факторів способу життя на розвиток мультиморбідних захворювань.

Постановка цілей

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Хайнца Фрейслінга з Міжнародного агентства з досліджень раку, науково-дослідного інституту раку Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Ліоні, Франція, поставила собі за мету дослідити взаємозв’язок між п’ятьма факторами способу життя (масою тіла індекс (ІМТ), статус куріння, споживання алкоголю, фізична активність та дотримання середземноморської дієти) при розвитку мультиморбідності при раку та кардіометаболічних захворюваннях.

методологія

Проспективне когортне дослідження включало 291 778 осіб (64% жінок) із семи європейських країн, які були прийняті на роботу в рамках дослідження EPIC (Європейське перспективне дослідження раку та харчування) у період з 1992 по 2000 рік. На момент набору на роботу більшість учасників дослідження мали вік від 43 до 58 років і не мали ані раку, ані серцево-судинних захворювань, ані діабету 2 типу. Мультиморбідність при раку та кардіометаболічних захворюваннях визначалася як послідовне виникнення двох захворювань у людини. Захворювання включали всі типи раку (крім немеланомного раку шкіри), різні серцево-судинні захворювання, включаючи інфаркт міокарда, інсульт та інші порушення мозкового кровообігу, а також діабет 2 типу.

За допомогою регресійного аналізу Кокса визначали ризик розвитку раку, серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу, а також подальшого переходу до мультиморбідності залежно від індексу маси тіла, стану куріння, вживання алкоголю, фізичної активності та прихильності до середземноморського дієта. Окрім впливу окремих факторів, враховувалось також їх поєднання.

Індекс здорового способу життя

Усі п’ять факторів способу життя були об’єднані в індекс здорового способу життя (HLI). Для визначення цього кожен фактор був розділений на категорії, які отримали оцінку від 0 до 4. Чим здоровіше поведінка, тим вищий відповідний бал. HLI для окремої людини коливався від 0 до 20.

Абсолютний 10-річний ризик

Використовуючи кумулятивні функції захворюваності, визначали абсолютний 10-річний ризик переходу від здорового стану до виникнення раку, ССЗ або СД2, а також подальшу супутню патологію після кожного із захворювань. Для цього здоровий (HLI = 15) та нездоровий (HLI = 5) спосіб життя порівняли окремо для чоловіків та жінок.

Результати

З 291 778 учасників дослідження 22 185 (62% жінок) захворіли на рак, 9016 (42% жінок) - серцево-судинні захворювання, а 10 295 (50% жінок) - діабет 2 типу протягом середнього періоду спостереження 10,7 року. З них у 3244 пацієнтів (41% жінок) розвинулись мультиморбідності протягом загального середнього часу спостереження одинадцять років. Найбільш поширеною закономірністю було виникнення серцево-судинних захворювань у хворих на рак (рівень захворюваності: 16,6 подій на 1000 людино-років).

Загальна кількість усіх п’яти факторів способу життя була сильно обернено пов’язана з ризиком серцево-судинних захворювань та діабету, і дещо рідше з ризиком раку.

Більш високий рівень HLI у пацієнтів, як вираження здорового способу життя, був пов'язаний з меншим ризиком розвитку мультиморбідних захворювань. При нездоровому способі життя абсолютний 10-річний ризик розвитку мультиморбідності після діабету 2 типу становив 40% (чоловіки) або 25% (жінки), тоді як при здоровому способі життя він становив лише 30% (чоловіки) та 18% (жінки) .

Усі п’ять факторів були незалежно та статистично значимо пов’язані з ризиком розвитку першої неінфекційної хвороби. Єдиним винятком було вживання алкоголю, при якому не спостерігалося жодних зв’язків із діабетом 2 типу. Загалом, індивідуальні кореляції були різними, особливо для ІМТ та куріння. Високий ІМТ був позитивно пов’язаний із ризиком діабету та менш сильно із серцево-судинними захворюваннями та раком.Куріння, навпаки, було сильно пов'язане з розвитком ССЗ і менш сильно з раком та діабетом. Асоціації з фізичною активністю, вживанням алкоголю та середземноморською дієтою були менш неоднорідними.

Висновок

Здоровий спосіб життя мінімізує ризик раку та серцево-метаболічних захворювань. Крім того, здоровий спосіб життя позитивно впливає на прогноз цих захворювань, зменшуючи ризик мультиморбідності.