Сацитузумаб Говітекан-хзій при метастатичному потрійному негативному раку молочної залози

фон

Близько 15% інвазивних раків молочної залози не експресують ні прогестерон, ні естроген, ні рецептор HER2. Вони відомі як потрійний негатив. У пацієнтів з цим типом пухлини в метастатичній стадії і вже попередньо пролікованих, стандартна хіміотерапія показує лише низький рівень відповіді з коротким виживанням без прогресування. Було показано, що кон'югат антитіло-лікарський засіб, сапітузумаб говітекан-hziy, може приносити високі концентрації SN-38, активного метаболіту хіміотерапевтичного агента іринотекану, до пухлин.

Постановка цілей

Отже, метою цього дослідження фази 1/2 було дослідити результат після терапії сапітузумабом Говітекан-hziy при метастатичному потрійному негативному раку молочної залози [1].

методологія

Всього у багатоцентрове дослідження було включено 108 пацієнтів. Вони отримали активний інгредієнт сакітузумаб говітекан-гізій після того, як їм вже було попередньо проведено принаймні дві терапії метастатичного потрійного негативного раку молочної залози.

Вони отримували кон'югат антитіло-лікарський засіб (10 мг / кг ваги тіла внутрішньовенно) в дні 1 та 8 21-денного циклу до моменту прогресування захворювання або виникнення неприйнятних токсичних побічних ефектів.

Кінцеві точки дослідження включали безпеку терапії, об'єктивну частоту відповіді (згідно з "Критеріями оцінки відповіді при проданих пухлинах"), тривалість відповіді, показник клінічної користі (визначається як повна або часткова відповідь або "стабільна" хвороба »протягом щонайменше одного 6 місяців), виживання без прогресування та загальне виживання. Постійний аналіз визначав швидкість відповіді та тривалість.

Результати

Всі 108 пацієнтів отримували медіану трьох попередніх методів лікування (діапазон: 2-10). Четверо пацієнтів померли під час лікування, три пацієнти (2,8%) припинили терапію через несприятливі ефекти. Побічні явища 3 та 4 ступенів мали місце у загальної кількості 85 пацієнтів. Побічні ефекти 3 та 4 ступеня включали переважно анемію та нейтропенію. Частота відповіді кон'югату антитіло-лікарський засіб становила 33,3% (95% довірчий інтервал 24,6-43,1). У трьох пацієнтів терапія відповіла повністю, у 33 - часткова. Медіана тривалості відповіді становила 7,7 місяців (95% довірчий інтервал 4,9-10,8).

45,4% пацієнтів показали клінічну користь від терапії (показник клінічної користі). Середній показник виживання без прогресування становив 5,5 місяців (95% довірчий інтервал 4,1-6,3), а загальна виживаність становила 13 місяців (95% довірчий інтервал 11,2-13,7).

Висновок

Терапія кон'югатом антитіло-лікарський засіб асоціювалася із стійкою об'єктивною реакцією у пацієнтів, які раніше отримували потрійний негативний вплив на рак молочної залози. Основні побічні ефекти цієї терапії мали мієлотоксичний характер.