Біопсія сентинелу: альтернатива лімфаденектомії при раку ендометрія

фон

Пацієнти з раком ендометрія (ЕК) та метастазами в лімфатичні вузли мають поганий прогноз та потребують ад’ювантної терапії. Діагноз метастазів у лімфатичні вузли зазвичай ставлять за допомогою лімфаденектомії. Два рандомізованих дослідження показали, що лімфаденектомія не покращила виживання пацієнтів незалежно від ад'ювантної терапії.

Біопсія сентинельних лімфатичних вузлів (SLNB) є менш інвазивною стратегією діагностики метастазів у лімфатичні вузли.Теоретично результати діагностики повинні бути порівнянними з результатами, отриманими при лімфаденектомії, але без підвищених ризиків, таких як інтраопераційні травми, хронічна лімфедема та інші, пов'язані з ускладненням методу. Наразі метод SLNB був прийнятий лише низькосортною ЕК. Успіхи в повноцінному ЕК досі незрозумілі.

Постановка цілей

У цьому дослідженні порівнюється діагностична точність СЛНБ з лімфаденектомією у жінок з раком ендометрія середнього та глибокого ступеня.

методологія

Дослідження SENTOR (Біопсія сентинельного лімфатичного вузла проти лімфаденектомії для стадії раку ендометрія середнього та високого ступеня) було проведено перспективно в трьох онкологічних центрах у Торонто та Онтаріо, Канада. Ці центри спеціалізуються на лікуванні жінок з ЕК середнього та високого ступеня в Канаді.

Було проведено послідовне включення жінок з ЕК середнього та високого ступеня, призначених для лапароскопії або гістеректомії за допомогою робота з повною діагностикою. Усім пацієнтам спочатку зробили СЛНБ, а потім провели лімфаденектомію, що відповідає наведеним правилам. Лише тазову лімфаденектомію (PLND) проводили пацієнтам з ендометріоїдною ЕК 2 ступеня, а пацієнти з ЕК високого ступеня отримували PLND плюс парааортальну лімфаденектомію.

Первинною кінцевою точкою була чутливість стандартного алгоритму SLNB для виявлення метастазів. Чутливість визначалася як частка пацієнтів, у яких були метастази в лімфатичних вузлах і які були ідентифіковані як такі за алгоритмом SLNB.

Результати

Характеристика пацієнта

Всього могли бути включені 156 пацієнтів із середнім віком 65,5 років (віковий діапазон: 40-86 років). Медіана ІМТ становила 27,5. 126 пацієнтів (81%) мали ЕК високого ступеня.

Клінічні результати

Частота виявлення сторожових лімфатичних вузлів за допомогою SLNB становила 97,4% (95% довірчий інтервал (ДІ): 93,6% -99,3%), 87,5% на півкулі та 77,6% двосторонньо.

27 пацієнтів (17%) вже мали метастази в лімфатичні вузли, коли проводили СЛНБ. З них метастази в лімфатичні вузли були успішно виявлені у 26 пацієнтів за допомогою алгоритму SLNB. Це відповідає чутливості 96,3% (95% ДІ: 81% -99,9%) та помилково негативному показнику 3,7% (95% ДІ: 0,1% -19,0%). Таким чином, негативне прогнозне значення становить 99,2% (95% ДІ: 95,8% -99,9%).

Лише у одного пацієнта діагноз СЛНБ був неправильним. Ще у семи пацієнтів (26%) метастази в лімфатичні вузли знаходились поза зоною лімфаденектомії. Для діагностики були потрібні додаткові імуногістохімічні плями.

Висновок

Діагностична точність SLNB при високоякісному раку ендометрія з підвищеним ризиком метастазування в лімфатичні вузли порівняно з лімфаденектомією є прийнятною. Отже, це життєздатна альтернатива, але спочатку її слід проводити лише в досвідчених онкологічних центрах. Діагностична точність SLNB може бути нижчою для менш досвідчених хірургів.