Перспективний біомаркер для пухлин зародкових клітин яєчок

фон

Сучасні рекомендації рекомендують використовувати онкомаркери (хоріонічний гонадотропін людини [ßHCG], альфа-фетопротеїн та лактатдегідрогеназа) для постановки, моніторингу терапії та спостереження за пацієнтами з пухлинами зародкових клітин яєчка. Основною проблемою цих маркерів є їх низька чутливість. Лише близько половини всіх статевоклітинних пухлин експресують один із трьох маркерів, а семіноми навіть не виявляють загальної експресії альфа-фетопротеїну. Протягом декількох років так звані мікроРНК стають центром зусиль для розробки онкомаркерів з більш високою чутливістю та специфічністю. Це невеликі некодуючі РНК, які беруть участь в епігенетичній регуляції експресії генів.

Зокрема, використання мікроРНК-371а-3р як пухлинного маркера показало велику надію в дослідженнях пухлин зародкових клітин яєчок. Дослідження показують, що рівні мікроРНК (miR) -371a-3p у сироватці крові (так звані тести M371) мають вищу чутливість та специфічність, ніж класичні онкомаркери при пухлинах зародкових клітин яєчка (семінома та несемінома). Однак дані надходять із досить менших, в деяких випадках ретроспективних досліджень з пацієнтами на ранніх стадіях пухлини. Крім того, визначення miR було неоднорідним.

Постановка цілей

Тому в цьому багатоцентровому дослідженні проспективно вивчено переваги тесту M371 як нового біомаркеру при пухлинах зародкових клітин яєчок. Зокрема, слід оцінити придатність тесту для первинної діагностики та моніторингу під час терапії пухлини.

методологія

Це дослідження було проведено в 37 установах Німеччини, Австрії, Угорщини, Італії та Швейцарії в період з вересня 2015 року по грудень 2016 року. Зразки сироватки у 616 пацієнтів, які страждають на пухлину зародкових клітин яєчка, та зразки сироватки у 258 чоловіків контролю досліджували на рівень міРНК-371а-3р у сироватці крові за допомогою кількісної ПЛР. До складу 258 контрольних груп входили 133 чоловіки з не злоякісною патологією яєчок та 125 здорових донорів крові чоловіків.

З 616 хворих на пухлину 359 мали семіному, а 257 несеміному. Що стосується стадій пухлини, 371 пацієнт може бути віднесений до клінічної стадії 1, а 201 пацієнт - до системної. У 46 пацієнтів був рецидив.

Вимірювання проводили у 424 пацієнтів до та після орхіектомії. Серійні вимірювання проводились під час лікування у 118 пацієнтів системної стадії.

Рівні miR порівнювали з рівнями ßhCB (хоріо-гонадотропін людини), альфа-фетопротеїну та лактатдегідрогенази.

Результати

Медіана експресії miR371a-3p була значно вищою у загальній популяції хворих на пухлину порівняно з контролем.

Коли вперше діагностували пухлину зародкових клітин яєчка, тест M371 показав чутливість 90,1% та специфічність 94%. Площа під кривою становила 0,966. Позитивне прогностичне значення становило 97,2%, а негативне - 82,7%. Для порівняння, альфа-фетопротеїн, ß-ХГЧ та лактатдегідрогеназа виявляють чутливість менше 50% при семіномах і лише трохи вищу чутливість до несеміном.

Рівні miR були суттєво пов'язані з розміром первинної пухлини, реакцією на терапію та клінічною стадією. За допомогою тесту M371 вдалося розрізнити пацієнтів з локалізованою стадією та пацієнтів із системним поширенням. Після орхіектомії рівень miR знизився. Згідно з Міжнародною групою співпраці з питань зародкових клітин, пацієнти з хорошим прогнозом також показали значно нижчі значення miR371a-3p порівняно з пацієнтами з поганим прогнозом.

Крім того, у пацієнтів із рецидивами спостерігався підвищений рівень miR, який падав під час лікування і зазвичай знижувався до нормального рівня в період ремісії. На ранніх стадіях тератоми експресували miR-371a-3p дуже мало або зовсім не виявляли.

Висновок

Підводячи підсумок, дослідження показує, що тест M371 перевершує класичні онкомаркери зі специфічністю та чутливістю> 90% при первинній діагностиці пухлини зародкових клітин яєчка. Усі гістологічні підгрупи пухлин статевих клітин, за винятком тератом, експресують M371. Рівні miR у сироватці корелюють із розміром первинної пухлини, стадією пухлини та реакцією пухлини на терапію. Автори рекомендують оцінити тест для клінічного використання після валідації, яка ще не була проведена в незалежній когорті.