Короткий опис аденурику (фебуксостат) та інших лікарських засобів, що містять фебуксостат

За координацією з Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) та Федеральним інститутом лікарських засобів та медичних виробів (BfArM) власники дозволів на лікарські засоби, що містять фебуксостат, повідомляють, що дослідження CARES, дослідження клінічної фази IV, має значно вищий ризик усіх - причина смертності та серцево-судинних смертей у пацієнтів з подагрою в анамнезі та важкими серцево-судинними захворюваннями при лікуванні фебуксостатом замість алопуринолу.

Резюме

  • У клінічному дослідженні фази IV (дослідження CARES) у пацієнтів з подагрою в анамнезі та серйозними серцево-судинними захворюваннями було виявлено, що пацієнти, які отримували фебуксостат, мали значно вищий ризик смертності від усіх причин та серцево-судинної смерті, ніж у пацієнтів, які отримували алопуринол.
  • У пацієнтів із вже наявними важкими серцево-судинними захворюваннями (наприклад, інфарктом міокарда, інсультом або нестабільною стенокардією) слід уникати лікування фебуксостатом, якщо немає інших варіантів.

Дослідження CARES

Дослідження CARES фази IV (Серцево-судинна безпека фебуксостату та алопуринолу у пацієнтів із подагрою та супутніми серцево-судинними захворюваннями, TMX-67_301) було багатоцентровим, рандомізованим, подвійним сліпим дослідженням про неповноцінність, проведеним у США, Канаді та Мексиці для оцінки серцево-судинна безпека для дослідження фебуксостату та алопуринолу у хворих на подагру та важкі супутні серцево-судинні захворювання. Набрали понад 6000 пацієнтів для порівняння результатів серцево-судинних подій з фебуксостатом та алопуринолом.

Основною кінцевою точкою в CARES був час першого початку основних несприятливих серцево-судинних подій (MACE), що включали нефатальний інфаркт міокарда (ІМ), нефатальний інсульт, серцево-судинну смерть та нестабільну стенокардію з терміновою коронарною реваскуляризацією. Було проведено аналіз намірів для лікування (ITT) первинної та вторинної кінцевих точок. Були включені всі пацієнти, які були рандомізовані та отримали принаймні одну дозу подвійного сліпого досліджуваного препарату.

Загалом 56,6% пацієнтів передчасно припинили пробне лікування, а 45% пацієнтів не з'явились на всі обстеження під час дослідження. Загалом 6190 пацієнтів спостерігали за медіаною 32 місяці; медіана тривалості лікування становила 728 днів для пацієнтів у групі фебуксостату (n = 3098) та 719 днів у групі алопуринолу (n = 3092).

Первинна кінцева точка MACE спостерігалася із порівнянною частотою у групах лікування фебуксостатом та алопуринолом (10,8% проти 10,4% пацієнтів; коефіцієнт ризику [ЧСС] 1,03; 95% довірчий інтервал [ДІ] 0, 87-1,23).

При аналізі окремих факторів MACE (вторинна кінцева точка) частота смертей від серцево-судинних причин була значно вищою з фебуксостатом, ніж з алопуринолом (4,3% проти 3,2% пацієнтів; HR 1,34; 95% ДІ 1, 03-1,73 ). Частоти інших подій MACE були порівнянними у групах фебуксостату та алопуринолу; H. нефатальний ІМ (3,6% проти 3,8% пацієнтів; ЧСС 0,93; 95% ДІ 0,72-1,21), нефатальний інсульт (2,3% проти 2,3% пацієнтів; ЧСС 1,01; 95% ДІ 0,73-1,41) та термінова коронарна реваскуляризація через нестабільну стенокардію (1,6% проти 1,8% пацієнтів; ЧСС 0,86; 95% ДІ 0, 59-1,26). Смертність від усіх причин також була значно вищою при застосуванні фебуксостату, ніж при застосуванні алопуринолу (7,8% проти 6,4% пацієнтів, ЧСС 1,22; 95% ДІ 1,01-1,47), головним чином через більшу частоту серцево-судинних захворювань. .

ШВИДКО дослідження

У Європі регулятори ЄС вимагали дослідження FAST IV фази (Febuxostat vs Allopurinol Streamlined Trial) для оцінки безпеки фебуксостату проти алопуринолу у пацієнтів із хронічною симптоматичною гіперурикемією та серцево-судинними факторами ризику. В даний час дослідження триває, і результати очікуються до другого кварталу 2020 року.

Зміни до технічної інформації та вкладишів

Інформація про призначення та вкладена упаковка буде оновлена, щоб відображати результати дослідження CARES та включати конкретні рекомендації для лікарів, що виписують.