Уротеліальна карцинома: Ердафітиніб успішний у фазі II

фон

Зміни гена, що кодує рецептор фактора росту фібробластів (FGFR), є загальними для уротеліальної карциноми і можуть бути пов’язані з меншою чутливістю до імунних втручань. Ердафітиніб, інгібітор тирозинкінази FGFR1–4, продемонстрував протипухлинну активність на доклінічних моделях та у фазі I дослідження у пацієнтів із змінами FGFR.

Постановка цілей

Наукова група під керівництвом доктора Йоганн Лоріо з Інституту Гюстава Руссі та Університету Парижа-Сакла у Вільюї, Франція, досліджував ефективність та безпеку застосування Ердафітінібу у пацієнтів з уротеліальною карциномою в рамках відкритого багатоцентрового дослідження фази II [1].

методологія

Це дослідження включало пацієнтів з місцево-поширеним та нерезектабельним або метастатичним уротеліальним раком із заздалегідь визначеними змінами FGFR. У всіх пацієнтів прогресувало захворювання під час або після принаймні однієї хіміотерапії або протягом дванадцяти місяців неоад'ювантної або ад'ювантної хіміотерапії. Попередня імунотерапія була дозволена.

Спочатку пацієнтів випадковим чином розподіляли до досліджуваної групи фази вибору дози. Одна група отримувала ердафітиніб як переривчастий, інша група - безперервну терапію. На основі проміжного аналізу для подальшого курсу дослідження було обрано безперервну терапію з початковою дозою 8 мг на день. Планувалось фармакодинамічно контрольоване збільшення дози до 9 мг.

Первинною кінцевою точкою був рівень об'єктивної відповіді. Важливими вторинними кінцевими точками були виживання без прогресування, тривалість відповіді та загальна виживаність.

Результати

На другому етапі дослідження з безперервною терапією загалом 99 пацієнтів отримували Ердафітиніб протягом медіани п'яти циклів. З цих пацієнтів 43% отримували принаймні два попередні курси лікування, 79% мали вісцеральні метастази, а 53% мали кліренс креатиніну менше 60 мл на хвилину.

Частота підтвердженої відповіді на терапію ердафітинібом становила 40%. 3% усіх пацієнтів показали повну, а 37% часткову відповідь. Для 22 пацієнтів, які раніше отримували імунотерапію, рівень підтвердженої відповіді становив 59%. Медіана виживання без прогресування становила 5,5 місяців, а медіана загальної виживаності становила 13,8 місяців.

Побічні явища, пов’язані з лікуванням 3 ступеня або вище, були зареєстровані у 46% пацієнтів, головним чином з урахуванням коригування дози. 13% пацієнтів припинили лікування через несприятливі явища. Смертей, пов’язаних з лікуванням, не було.

Висновок

Автори дослідження дійшли висновку, що застосування ердафітинібу було пов’язано з об’єктивною пухлинною реакцією у 40% пацієнтів з локально запущеним та нерезектабельним або метастатичним раком уротелію із змінами FGFR та попереднім лікуванням. Побічні ефекти, пов’язані з лікуванням 3 ступеня або вище, були зареєстровані майже у половини пацієнтів.

Дослідження зареєстровано в ClinicalTrials.gov за номером NCT02365597 та фінансується Janssen Research and Development.